0 książek; 0,00 zł
koszyk »
KSIĄŻKA TYGODNIA
Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów (wydanie II)

29,94 zł zamiast 49,90 zł. Tylko do 24.04. Skorzystaj! 

KATALOG

Biografie

Etyka

Filozofia ekonomii

Filozofia nauki

Filozofia prawa

Historia filozofii

Kognitywistyka

Kosmologia

Lingwistyka

Logika

Matematyka

Nauka i religia

Nauki ewolucyjne

Michał Heller

Wydania kieszonkowe
Seria Piąty Wymiar
Książki po przejściach
Seria Nauka i Religia
ABC ewolucji: teraz -35%
Pobierz bezpłatny katalog

Regulamin

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ CCPRESS.PL

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem księgarni internetowej ccpress.pl jest Copernicus Center Press Sp. z o.o. („CCPress”) z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 8, NIP 676-24-57-623, REGON 122628824

 

2. Księgarnia przyjmuje zamówienia z terenu Polski i z zagranicy.

 

 

II. Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać:

 

a. poprzez formularz zamówienia na stronie ccpress.pl

b. pocztą elektroniczną na adres zamowienia@ccpress.pl

c. telefonicznie pod nr tel. 500 839 467

 

2. Zamówienia elektroniczne składane poprzez formularz na stronie ccpress.pl przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.

 

3. Zamówienia składane telefonicznie lub za pomoca poczty e-mail są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-16.00, z wyjątkiem dni świątecznych.

 

4. Do złożenia zamówienia na stronie ccpress.pl wymagane jest założenie konta. Konto może założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e-mail.

 

5. Klient składający zamówienie na stronie ccpress.pl  jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza znajdujacego się na stronie ccpress.pl.

 

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź potwierdzającą jego złożenie.

 

7. CCPress zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego wiarygodności.

 

 

III. Czas realizacji i koszty przesyłki

 

1. Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni od daty przyjęcia zamówienia (płatność za pobraniem) lub 3 dni od daty otrzymania płatności na konto CCPress (płatność on-line). W przypadkach szczególnych CCPress zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji do 7 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

 

2. Klient może zamówić książki w przedsprzedaży. Termin realizacji takiego zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy książka będzie dostępna w sprzedaży. Niniejszy zapis dotyczy również publikacji elektronicznych, w tym ebooków.

 

3. Koszty wysyłki kurierem na terenie Polski:

przy jednorazowym zamówieniu powyżej 100 zł: 0 zł

przy zamówieniu poniżej 100 zł: 10 zł

 

Koszty wysyłki pocztą poza terytorium Polski:

wysyłka do krajów EU: 60 zł (15 euro)

wysyłka poza kraje EU: 120 zł (30 euro)

 

4. CCPress nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

 

IV. Warunki sprzedaży

 

1. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich (w przypadku zamówień składanych na stronie en.ccpress.pl - w euro) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

 

2. CCPress zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie księgarni ccpress.pl. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 

3. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.

 

4. Promocje dostępne w księgarni internetowej ccpress.pl nie łączą się ze sobą.

 

5. Klient ma prawo wyboru formy płatności. Na terytorium Polski: płatność za pobraniem, przedpłata na konto, płatność online kartą płatniczą lub eprzelewem. Poza terytorium Polski: przedpłata na konto, płatność online kartą płatniczą lub eprzelewem.

 

Numer konta bankowego: BZ WBK 1 O. w Krakowie 88 1090 2053 0000 0001 3060 8839

SWIFT: WBKPPLPP

 

6. Jeżeli Klient wybierze  opcję płatności przelewem i w ciagu 14 dni od złożenia zamówienia nie dokona zapłaty, zamówienie zostanie anulowane. Informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przesłana do Klienta drogą e-mailową.

 

7. Jeżeli jednorazowe zamówienie składa się z tytułów w przedsprzedaży oraz tytułów dostępnych w sprzedaży, na życzenie Klienta wysyłka tytułów dostępnych w sprzedaży może nastąpić przed realizacją zamówienia na tytuły dostępne w przedsprzedaży. W takim przypadku koszt dodatkowej wysyłki ponosi CCPress.

 

8. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej ccpress.pl są własnością CCPress i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Klient zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

9. Klient, który nabył jakiekolwiek produkty (w tym ebooki) w księgarni internetowej ccpress.pl, może z nich korzystać we własnym zakresie, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie), wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części, albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile nie zostanie to uzgodnione w formie pisemnej z CCPress.

 

 

V. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 

1. Zgodnie z  Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru.

 

2. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez stosowne oświadczenie przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres zamowienia@ccpress.pl.

 

4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.

 

5. Zwrot należy kierować na adres:

 

Copernicus Center Press

Pl. Szczepański 8

31-011 Kraków

z dopiskiem "zwrot"

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy CCPress zwróci Klientowi kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 

7. Koszt opakowania i odesłania towaru do CCPress ponosi Klient.

 

8. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia pliku cyfrowego (ebook) wyłacznie do momentu jego pobrania z księgarni ccpress.pl.

 

9. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z CCPress za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@ccpress.pl. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przyczynę reklamacji.

 

10. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość Klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów.

 

11. Towar reklamowany należy odesłać na adres:

 

Copernicus Center Press

Pl. Szczepański 8

31-011 Kraków

z dopiskiem "reklamacja"

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2015 r.